Jakie są metody udrażniania przewodów kominowych?

Korzystanie z urządzeń grzewczych spalających paliwa węglowodorowe, a tym samym generujących dym lub spaliny wymaga zastosowania odpowiedniego systemu wyprowadzania ich poza budynek. Ze względu na znajdujące się w nich substancje smoliste w przypadku palenia drewnem lub sadze, jeśli w grę wchodzi używanie węgla kamiennego, niezbędne okaże się jednak regularne czyszczenie całej instalacji dla wyeliminowania ryzyka ich zapłonu. Równie ważne stanie się utrzymanie swobodnego przepływu uwalnianych gazów, a w razie jego zablokowania fachowe udrażnianie przewodów kominowych. W Lublinie usługi kominiarskie w tym zakresie wykonuje firma WALZAR. Przekonajmy się, jak można zatroszczyć się o przewody kominowe i sprawdźmy, z jakich przyczyn będzie to tak istotne.

Dlaczego drożność kominów jest ważna?

Swobodny przepływ dymów i spalin ma duże znaczenie dla możliwości sprawnej pracy urządzenia grzewczego, ponieważ zakłócenia ciągu kominowego będą powodowały problemy z utrzymaniem spalania. Mogą też skończyć się sytuacją, w której powstałe gazy cofną się do komory spalania kotła, a stamtąd wydostaną się do pomieszczenia kotłowni. Taka sytuacja może sprawić, że zawarte w nich toksyczne związki przedostaną się do części mieszkalnej, wywołując poważne zatrucie. Jeszcze większym kłopotem będzie niepełne spalanie spowodowane niedoborem tlenu, które może skończyć się powstaniem trującego tlenku węgla, tzw. czadu. Jest on o tyle niebezpieczny, że wdychany wywołuje wiązanie hemoglobiny, szybko kończąc się śmiercią przez uduszenie.

Jak można usunąć z komina zatory?

Pozbywanie się zatorów z wnętrza przewodu kominowego wymaga jego fachowego czyszczenia. W tym celu stosuje się różne rozwiązania techniczne w postaci chwytaków czy kotwiczek, w zależności od tego, co spowodowało utratę drożności. Najczęściej z kominów wydobywa się fragmenty gałęzi i liści, pióra, gniazda lub ich fragmenty, a niekiedy także martwe ptaki lub inne drobne zwierzęta. Do blokady może też doprowadzić obluzowanie się cegieł.