Blog

czyszczenie komina

Jakie są metody udrażniania przewodów kominowych?

Korzystanie z urządzeń grzewczych spalających paliwa węglowodorowe, a tym samym generujących dym lub spaliny wymaga zastosowania odpowiedniego systemu wyprowadzania ich poza budynek. Ze względu na znajdujące się w nich substancje smoliste w przypadku palenia drewnem lub sadze, jeśli w grę wchodzi używanie węgla kamiennego, niezbędne okaże się jednak regularne czyszczenie całej instalacji dla wyeliminowania ryzyka ich zapłonu. Równie ważne stanie się utrzymanie swobodnego przepływu uwalnianych gazów, a w razie jego zablokowania fachowe udrażnianie przewodów kominowych. W Lublinie usługi kominiarskie w tym zakresie wykonuje firma WALZAR. Przekonajmy się, jak można zatroszczyć się o przewody kominowe i sprawdźmy, z jakich przyczyn będzie to tak istotne.

Czytaj więcej

Odbiór komina

Jakie prawa i obowiązki wynikają z odbioru kominiarskiego?

Odbiór kominiarski to istotny element dbałości o bezpieczeństwo w naszym domu. Proces ten pozwala wykryć ewentualne zagrożenia oraz ocenić stan techniczny instalacji grzewczej.

Czytaj więcej

komin pokryty gontem

Kiedy warto skorzystać z usług frezowania kominów?

Frezowanie kominów to coraz bardziej popularna usługa, która pozwala na przywrócenie sprawności instalacji kominowej.

Czytaj więcej